paycall

תשלום באמצעות חשבון הטלפון

מחיר עסקה: ₪30

אנא חייגו למס' הטלפון הבא לביצוע התשלום

1901-723-600

1
הזינו את מס' הטלפון ממנו חייגתם:
*מספר הטלפון הוא לצורך זיהוי הרכישה בלבד.
2
3
  • * לגישה קלה לשירותי פייקול
  • * לא מצליח לחייג ?
  • * התשלום הוא חד פעמי ולא מתחדש.